Somna utan gråt

”Somna utan gråt” är en bok skriven av Elizabeth Pantley efter att hon själv fick ett barn som sov dåligt. För henne var skrikmetoder där barnet lämnas ensamma att skrika inte ett alternativ, istället valde hon att utforma en helt egen sömnmetod som syftade till att förbättra sömnen men utan att barnet behövde gråta. Henne utgångspunkt har varit att alla små barn fungerar olika, och hon guidar läsaren till en individuell sömnplan som passar just för deras barn. Pantley har själv genomfört en studie där sömnmetoden också testas på andra barn och efter bara 10 dagar sov 42% av dessa barn hela nätter. Efter ungefär 2 månader gjorde hela 92% av barnen detta. Sömnen fortsatte dessutom att successivt förlängas med allt längre tid mellan uppvaken för dessa barn.


En stor fördel med ”somna utan gråt” är att den kan användas vare sig barnet sover tillsammans med föräldrarna, i spjälsäng eller i vagga. Boken är en praktisk problemlösare, och ett mjukare alternativ till de metoder som innebär att barnet måste gråta sig till sömns. Av alla de verktyg, tips och råd som finns i boken så väljer man bland dem som passar bäst och anpassar metoden helt utifrån sitt eget barn och sin egen situation, på så sätt får man det bästa tänkbara, en individuellt anpassad sömnmetod. Med hjälp av 10 enkla steg följer man aktivt barnets sömnutveckling samt få barnet att sova hela natten.

Steg 1 Barnsäkerhet

Här ges olika råd kring hur man minimerar risken för plötslig spädbarnsdöd, råd för när barnet sover i vagga eller spjälsäng och råd kring säker samsovning.

Steg 2 Fakta om sömn

I detta steg informeras om vilka förväntningar som är realistiska att ha på spädbarnets sömn och Pantley redogör för en del forskning som finns kring hur spädbarn sover, deras sömnmönster och sömncykler. Exempelvis är en hel natt för ett spädbarn endast 5 timmar. Hon förklarar att även om inte du som förälder kallar detta för en hel natt så är det den måttstock som måste användas när man betraktar spädbarnets sömn. Hon poängterar också att det är vanligt att barn behöver äta på natten till ca 9 månaders ålder, och att detta handlar om att det verkligen behövs för deras utveckling och tillväxt och inte är något de söker för att de ”vill”.

Steg 3 Skriv sömnlogg

Efter att man tagit till sig av de fakta som finns kring barns sömn är det dags att skriva sömnlogg. Här finns enkla verktyg och mallar för att föra en sömndagbok där du ingående noterar hur barnet sover. Det är viktigt att man fyller i sömnloggen ordentligt först innan man går vidare till steg 4 eftersom sömnloggen ska användas som underlag när man sedan ska hitta lösningar som passar.

Steg 4 Välj lösningar

Här beskriver Pantley en hel uppsjö av lösningar, tips och råd utifrån ålder på barnet (första delen riktar sig till nyfödda upp till 4 månaders ålder och andra delen riktar sig till barn över 4 månader) samt utifrån de problem som ni kunnat urskilja genom anteckningarna i sömnloggen. Här skrivs bland annat om att mata mer på dagen, ha flexibla rutiner, om napp, nyckelord, flaskmatade barn, ammande barn, nyckelord, musik för insomning och mycket, mycket mer. Vilka av lösningarna som fungerar beror alltså på er individuella situation, så tänk noga efter och välj bland råden utifrån vad som passar just er.

Steg 5 Gör en sömnplan

Nu kommer vi till själva metoden, som du alltså ska utforma själv. Här finns de verktyg och mallar som behövs för att färdigställa en egen sömnplan utifrån de lösningar du valt med sömnloggen som bakgrund.

Steg 6 Följ sömnplanen

När sömnplanen är färdig är det dags att sätta den i verket. Sömnplanen bör följas i minst 10 dagar, och här kan man läsa uppmuntrande tips och råd för att orka fullfölja metoden.

Steg 7 Skriv ny sömnlogg

Så småningom är det dags att börja skriva en ny sömnlogg och återigen föra anteckningar över hur barnet sover. Detta ska dock inte göras direkt utan först efter att ni följt sömnplanen under minst 10 dagar, just för att alla inblandade ska hinna vänja sig vid de nya rutinerna. Återigen finner man i boken tydligt strukturerade mallar för att enkelt kunna skriva sömnlogg.

Steg 8 Utvärdering

När den nya sömnloggen är klar är det dags att utvärdera sömnplanen, vilket görs med hjälp av tabeller där du fyller i och jämför de olika sömnloggarna. På så sätt får man en tydlig överblick över hur det gått, vilket eventuella förändringar som blivit och även verktyg för att ta reda på varför om det inte fungerat som man hade hoppats. Det kan finnas bakomliggande orsaker som allergier, magont, tänder eller annat och det får man här hjälp att reda ut genom olika frågor och påståenden man ska ta ställning till. Det kan också vara förälderns motivation eller fel val av lösningar som gör att sömnplanen inte ger önskat resultat, liksom utvecklingsfaser, separationsångest och annat. Det finns väldigt mycket som kan inverka på sömnen, även om barnet får bästa möjliga förutsättningar för att kunna sova bra. Således är även utvärderingen en viktig del i ”somna utan gråt”för att kunna få en långsiktigt hållbar situation.

Steg 9 Följ planen i 10 dagar till

Utifrån vad som skett vid steg 7 och 8 anpassas detta steg beroende på om du vill fortsätta med samma sömnplan eller göra några små förändringar för att det ska fungera bättre. Alla barn är olika och därför poängterar Pantley återigen här att det viktigaste är att sömnplanen anpassas till det individuella barnet och att man är lyhörd inför barnets reaktioner. Det är ingen dator som ska programmeras utan en egen individ, således kan det ta lång tid och tålamod är viktigt. Precis lika viktigt som att se de små framstegen och glädjas åt dem istället för att låta sig nedslås av bakslag eller prestationskrav!

Steg 10 Var tionde dag

Det sista steget handlar om att man ska skriva sömnlogg, utvärdera och revidera sömnplanen efter varje tiodagarsperiod tills man är nöjd med barnets sömn. Även här finns verktyg för att göra detta på ett enkelt sätt.

Detta är en bok som kan rekommenderas till alla nyblivna föräldrar att läsa då den innehåller mycket matnyttigt och även om man inte har några problem med barnets sömn för tillfället så får man många små knep som ofta underlättar och kommer att underlätta i framtiden.

Boken finns att köpa i de flesta internetbokhandlar tex via Adlibris.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s